Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Elevbok BM (d-bok)
Forfattere:
ISBN:
9788211019950
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Digital ressurs
Grip 2 Matematikk Elevbok BM (d-bok)

Grip 2 Matematikk Elevbok BM (d-bok)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 2 matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen.

Eksempler på emner: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet.

Grip 2 Matematikk grunnbok, d-bok elev kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer


Grip 2 Matematikk
grunnbok, d-bok elev 
har også følgende funksjonalitet:


- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser

 

 


Bøker i samme serie