Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok NYN
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211014993
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
167
Verk:
Nynorske verk
Digital ressurs
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok NYN

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok NYN
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i.

Døme på emne i samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonfliktar, styresett i Noreg.
Døme på emne i naturfag: mangfald i naturen, kropp og helse, verdsrommet, vatn, vêr, naturkrefter.

Grip digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du Grip 1 Samfunnsfag og naturfag som digital bok, del deltakaren vil finne støtte i lyd og omsetjingar til mporsmålet. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.

Levering 2-6 dager
449,-

Bøker i samme serie