Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Lærarrettleiing NYN  (d-bok)
Forfattere:
ISBN:
9788211020581
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Nynorske verk
Digital ressurs
Grip 1 Matematikk Lærarrettleiing NYN (d-bok)

Grip 1 Matematikk Lærarrettleiing NYN (d-bok)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elevar på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.

Grip 1 Matematikk, d-bok til lærar er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett. I den berika utgåva finn du lyd og ekstraoppgåver

Grip 1 Matematikk, d-bok til lærar har også følgjande funksjonalitet:

- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar


Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanen.
Døme på emne: tal, dei fire rekneartane, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.

 


Bøker i samme serie