Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Grunnbok NYN
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211015112
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
151
Verk:
Nynorske verk
Digital ressurs
Grip 1 Matematikk Grunnbok NYN

Grip 1 Matematikk Grunnbok NYN
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elevar på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.

Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanen.
Døme på emne: tal, dei fire rekneartane, tid, mønster og former,
økonomi, mål og statistikk.

Grip digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du digitale ressursar til
Grip 1 Matematikk. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.

Levering 2-6 dager
449,-

Bøker i samme serie