Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 1 Matematikk Elevbok NYN (d-bok)
Forfattere:
ISBN:
9788211020574
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Nynorske verk
Digital ressurs
Grip 1 Matematikk Elevbok NYN (d-bok)

Grip 1 Matematikk Elevbok NYN (d-bok)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elevar på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 1 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 2. og 4. trinn i læreplanen.
Døme på emne: tal, dei fire rekneartane, tid, mønster og former, økonomi, mål og statistikk.

Grip 1 Matematikk, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boka opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.


Grip 
digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du digitale ressursar til Grip 1 Matematikk. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.

Bøker i samme serie