Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Graver i veien
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788251929370
Utgitt:
Utgave:
1
Graver i veien

Graver i veien
Arkeologiske undersøkelser E6 steinkjer

I årene fra 2001 til 2006 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet en rekke arkeologiske utgravninger i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Steinkjer. Atskillige forhistoriske kulturminner ble undersøkt. Blant annet ble det utgravd tre båtgraver, en urnegrav, flere flatmarksgraver, kremasjonsbegravelser fra bronsealderen, to nausttufter og én boplass fra yngre steinalder. Denne publikasjonen har som formål å tilgjengeliggjøre data fra utgravningene samt å sette resultatene fra utgravningene inn i en forskningsmessig sammenheng.

Serien Vitark er et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet og Akademika forlag. Vitark skal presentere ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-