Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt sagt Alfa 1 Lesebok Brettbok
Forfattere:
ISBN:
9788211024831
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
161
Godt sagt Alfa 1 Lesebok Brettbok

Godt sagt Alfa 1 Lesebok Brettbok
Alfabetiseringsverk

GODT SAGT ALFA er begynnerbøker i norsk lesing og skriving for fremmedspråklige voksne med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Parallelt med alfabetiseringen skal elevene ha muntlig norskopplæring med Bildeordboka GODT SAGT 1 som hjelpemiddel.
ALFA 1, LESEBOK og SKRIVEBOK, er for analfabeter, det vil si voksne som aldri har lært å lese på noe språk.
ALFA 2, LESEBOK og SKRIVEBOK, er for morsmålslesere, det vil si voksne som har lært å lese sitt hjemlands alfabet, men ikke det latinske alfabetet. ALFA 2 er også fortsettelsen for «eks-analfabetene», de som er ferdig med ALFA 1-bøkene.
ALFA LÆRERENS BOK gir veiledning for bruk av hele ALFA-samlingen. Boka har en generell del om undervisning av analfabeter og en sideveiledning for bruk av ALFA-materiellet fra dag til dag i klassen. Boka har også ekstramateriell til kopiering og morsmålstekster for testing ved inntak.
ALFA-BOKSEN inneholder bokstavkort, lysark og andre hjelpemidler til alfabetiseringsundervisningen.


GODT SAGT 1-samlingen for muntlig norskopplæring består av Bildeordboka (bm/nn), lysark, CD-ROM, bildekort og plakater. GODT SAGT 1 Lærerens bok dekker hele læreverket.
GODT SAGT 1-samlingen for lesekyndige består av Tekstbok med lyd-CD-er, Arbeidsbok 1 og 2, Lytteboka og lyd-CD-er til den, Prøveboka med lyd-CD, ti lesehefter (bm/nn) og to lydbøker til dem, pluss ordlister på seks språk.