Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt sagt 1, Lytteboka, lyd-CD
Språk
Nynorsk
Format

CD

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Godt sagt 1, Lytteboka, lyd-CD
Nivå A1-A2, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

GODT SAGT 1 LES OG SKRIV er begynnarbøker i norsk språk og samfunnskunnskap tilrettelagde for vaksne innvandrarar som kan lese og skrive, men som ikkje har mykje skolebakgrunn frå heimlandet. Bøkene følgjer læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Noko av det vanskelegaste i eit nytt språk er å lytte og forstå det ein høyrer. Både kursdeltakarar og lærarar gir uttrykk for det. Difor må systematiske lytteøvingar vere ein fast del av norskopplæringa for framandspråklege vaksne. Dei fleste øvingane i
Lytteboka er baserte på ordforråd og lærestoff frå Bildeordbok og Tekstbok.

Læremiddelpakken GODT SAGT 1 på bokmål omfattar
- Bildeordbok
- Tekstbok med lyd-CD-ar
- Arbeidsbok 1
- Arbeidsbok 2
- Lesehefte 1 10
- Lytteboka
- CD-ar til Lytteboka
- Prøveboka med lyd-CD
- Lærerens bok (felles for
Bildeordbok og Tekstbok)

Biletordbok, Lesehefte 1 10, Lytteboka og CD-ar til Lytteboka ligg føre på nynorsk.

Forfattere:
ISBN:
9788211013200
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Godt sagt 1 og 2
Godt sagt 1, Lytteboka, lyd-CD