Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt Sagt 1, Les og skriv, Lytteboka NYN
Forfattere:
ISBN:
9788211013040
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Godt sagt 1 og 2
Godt Sagt 1, Les og skriv, Lytteboka NYN

Godt Sagt 1, Les og skriv, Lytteboka NYN
Nivå A1-A2, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

GODT SAGT 1 LES OG SKRIV er begynnarbøker i norsk språk og samfunnskunnskap tilrettelagde for vaksne innvandrarar som kan lese og skrive, men som ikkje har mykje skolebakgrunn frå heimlandet. Bøkene følgjer læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Noko av det vanskelegaste i eit nytt språk er å lytte og forstå det ein høyrer. Både kursdeltakarar og lærarar gir uttrykk for det. Difor må systematiske lytteøvingar vere ein fast del av norskopplæringa for framandspråklege vaksne. Dei fleste øvingane i
Lytteboka er baserte på ordforråd og lærestoff frå Bildeordbok og Tekstbok.

Læremiddelpakken GODT SAGT 1 på bokmål omfattar mellom anna:
- Bildeordbok
- Tekstbok med lyd-CD-ar
- Arbeidsbok 1
- Arbeidsbok 2
- Lesehefte 1–10
- Lytteboka
- CD-ar til Lytteboka
- Prøveboka med lyd-CD
- Lærerens bok (felles for
Bildeordbok og Tekstbok)

Biletordbok, Lesehefte 1–10, Lytteboka og CD-ar til Lytteboka ligg føre på nynorsk.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
569,-

Bøker i samme serie