Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Godt Sagt 1, Les og skriv, Lytteboka NYN
Språk
Nynorsk
Format

Spiral

På lager - sendes nå
649,-

Godt Sagt 1, Les og skriv, Lytteboka NYN
Nivå A1-A2, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

GODT SAGT 1 LES OG SKRIV er begynnarbøker i norsk språk og samfunnskunnskap tilrettelagde for vaksne innvandrarar som kan lese og skrive, men som ikkje har mykje skolebakgrunn frå heimlandet. Bøkene følgjer læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Noko av det vanskelegaste i eit nytt språk er å lytte og forstå det ein høyrer. Både kursdeltakarar og lærarar gir uttrykk for det. Difor må systematiske lytteøvingar vere ein fast del av norskopplæringa for framandspråklege vaksne. Dei fleste øvingane i Lytteboka er baserte på ordforråd og lærestoff frå Bildeordbok og Tekstbok.Læremiddelpakken GODT SAGT 1 på bokmål omfattar mellom anna:- Bildeordbok- Tekstbok med lyd-CD-ar- Arbeidsbok 1- Arbeidsbok 2- Lesehefte 1–10- Lytteboka- CD-ar til Lytteboka- Prøveboka med lyd-CD- Lærerens bok (felles for Bildeordbok og Tekstbok)Biletordbok, Lesehefte 1–10, Lytteboka og CD-ar til Lytteboka ligg føre på nynorsk.
Forfattere:
ISBN:
9788211013040
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Nynorske læreverk
Godt Sagt 1, Les og skriv, Lytteboka NYN