Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
God kommunikasjon med ASK-brukere
Forfattere:
ISBN:
9788245018370
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
261
God kommunikasjon med ASK-brukere

God kommunikasjon med ASK-brukere

Boken God kommunikasjon med ASK-brukere har til hensikt å formidle kunnskap som er vesentlig for å lykkes i kommunikasjon med ASK-brukere i barnehage og skole. Den inntar et flerfaglig perspektiv og retter seg mot nærpersoner, studenter og fagpersoner som jobber og kommuniserer med ASK-brukere.

Boken gir en grunnleggende innføring i hva ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er, og i teori om kommunikasjonsutvikling. Muligheter for god kommunikasjon både med utgangspunkt i et ASK-brukerperspektiv og et kommunikasjonspartnerperspektiv blir berørt. Gjennom praksisfortellinger viser kapittelforfatterne både hvordan god kommunikasjon med ASK-brukere kan utfordres, og hvordan man kan lykkes i praksis. «Stopp og tenk»-oppgaver er inkludert i hvert kapittel som et hjelpemiddel til refleksjon rundt aktuelle dilemmaer.

Boken er ikke ment å være en oppskriftsbok, men er tenkt som et utgangspunkt for å kunne gjøre bevisste valg og tilrettelegginger tilpasset den enkelte ASK-bruker. ASK-brukeren kan på bakgrunn av dette få muligheten til likeverdig deltakelse og oppleve selvstendig og god kommunikasjon med andre barn og voksne.

Kari-Anne Bottegaard Næss er utdannet allmennlærer og logoped og har en doktorgrad innenfor spesialpedagogikk. Hun jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og er førsteamanuensis II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Næss sine undervisnings- og forskningsinteresser er først og fremst rettet mot kommunikasjon-, språk- og lesevansker.

Asgjerd Vea Karlsen er utdannet allmennlærer og spesialpedagog og er førstelelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun arbeider med digitale medier og pedagogikk med vekt på tilpasset opplæring. De seneste årene har interessen hennes særlig vært rettet mot alternativ og supplerende kommunikasjon.