Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
God i ord Lesebok 3B
Forfattere:
ISBN:
9788252168389
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
God i ord
Trinn:
3
Gå til ressurs
God i ord Lesebok 3B

God i ord Lesebok 3B
Norsk for barnetrinnet

God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga.

God i ord 3 Lesebok inneheld varierte skjønnlitterære og faglitterære tekstar som støttar opp om dei faglege måla og temaa i kvart kapittel. Ved byrjinga av 3. trinn vil elevane vere på ulikt ferdigheitsnivå når det gjeld lesing. Nokre har så vidt knekt lesekoden, medan andre les flytande. For å møte dei ulike ferdigheitsnivåa til elevane, er tekstane i leseboka av ulik vanskegrad:

 -   Lett å lese
 -   Middels lett å lese 
 -   Middels vanskeleg å lese 
 -   Vanskeleg å lese

Vanskegraden på tekstane står i gjennomgangen av dei ulike tekstane i ressursboka. Dette er rettleiande kategoriar som sjølvsagt må vurderast og tilpassast ståstaden til den enkelte elevgruppa. Oppgåvene i God i ord 3 Lesebok tek sikte på å bevisstgjere elevane på å hente fram eigen bakgrunnskunnskap knytt til teksten, hjelpe dei til å skape sine eigne indre bilete av innhaldet og å skape refleksjon rundt det dei les. Målsettinga med oppgåvene er med andre ord å skape kompetente og engasjerte lesarar.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
265,-

Bøker i samme serie