Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
God i ord 7 Språkbok BM
Forfattere:
ISBN:
9788252171013
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
God i ord
Trinn:
7
Gå til ressurs
God i ord 7 Språkbok BM

God i ord 7 Språkbok BM
Norsk for barnetrinnet

God i ord er et norskverk for 3. 7. årstrinn. Dette er det komplette verket som tar vare på alle sider ved norskopplæringen. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhold, lengde og utforming og gir læreren mange ideer til differensiering i undervisningen.

God i ord 7 Språkbok handler om å bruke språket til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig, og oppfordrer elevene til å skrive tekster i ulike sjangre, holde presentasjoner og uttrykke sine egne meninger.
Boka er delt inn i fire bolker (merket med egen farge) som korresponderer med de fire hovedområdene i læreplanen for norskfaget i Kunnskapsløftet:

Bolk 1: Kommunikasjon

Bolk 2: Muntlig bruk av språket

Bolk 3: Skriftlig bruk av språket

Bolk 4: Vi utforsker og lærer om språket

Hvert kapittel har en startside der målene for arbeidet med kapittelet er listet opp. Slik kan elevene på en oversiktlig måte få vite hva de skal arbeide med i kapittelet. På slutten av hvert kapittel finner de et egenvurderingsskjema som vil vise i hvilken grad målene ble nådd.
I boka finner elevene mange varierte og differensierte oppgaver. I oppgavesamlingen på slutten av hvert kapittel er oppgavene delt inn i de som kan passe til alle , til de som syntes stoffet var vanskelig og til de som syntes stoffet var lett . I hvert kapittel finner elevene også et ordpensum som repeterer viktige ord og uttrykk fra kapittelet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
405,-

Bøker i samme serie