Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

God i ord 6 Språkbok NYN
Norsk for barentrinnet

God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga.

God i ord 6 Språkbok handlar om korleis vi kan forstå kvarandre godt, og skal hjelpe elevane til å bruke orda betre. Boka er delt inn i fire bolkar (merkte med eigen farge) som korresponderer med dei fire hovudområda i læreplanen for norskfaget i Kunnskapsløftet:

Bolk 1: Kommunikasjon
Bolk 2: Munnleg bruk av språket
Bolk 3: Skriftleg bruk av språket
Bolk 4: Vi utforskar og lærer om språket

Kvart kapittel har ei startside der måla for arbeidet med kapittelet er lista opp. Slik kan elevane på ein oversiktleg måte få vite kva dei skal arbeide med i kapittelet. På slutten av kvart kapittel finn dei eit eigenvurderingsskjema som vil vise i kva grad måla blei nådde. I boka finn elevane mange varierte og differensierte oppgåver. I oppgåvesamlinga på slutten av kvart kapittel er oppgåvene delt inn i dei som kan passe til alle , til dei som syntest stoffet var vanskeleg og til dei som syntest stoffet var lett .

Forfattere:
ISBN:
9788252169348
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
God i ord
Trinn:
6
God i ord 6 Språkbok NYN