Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
425,-

God i ord 5 Språkbok
Norsk for barnetrinnet

God i ord er et norskverk for 3. 7. årstrinn. Dette er det komplette verket som tar vare på alle sider ved norskopplæringen. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhold, lengde og utforming og gir læreren mange ideer til differensiering i undervisningen.

God i ord 5 Språkbok handler om kommunikasjon og om hvordan vi bruker språket vårt muntlig og skriftlig, og skal gjøre elevene til bevisste språkbrukere. I God i ord 5 Språkbok har hvert kapittel en startside der målene for arbeidet med kapittelet er listet opp. Slik kan elevene på en oversiktlig måte få vite hva de skal arbeide med i kapittelet. På slutten av hvert kapittel finner de et egenvurderingsskjema som vil vise i hvilken grad målene ble nådd.

I boka finner elevene mange varierte og differensierte oppgaver. I oppgavesamlingen på slutten av hvert kapittel er oppgavene delt inn i "de som kan passe til alle", "til de som syntes stoffet var vanskelig" og til "de som syntes stoffet var lett". I hvert kapittel finner elevene også et ordpensum som repeterer viktige ord og uttrykk fra kapittelet.

 

Forfattere:
ISBN:
9788252166804
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
God i ord
Trinn:
5
God i ord 5 Språkbok