Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
God i ord 4 Lesebok 4A NYN
Forfattere:
ISBN:
9788252171068
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
God i ord
Trinn:
4
Gå til ressurs
God i ord 4 Lesebok 4A NYN

God i ord 4 Lesebok 4A NYN
Norsk for barnetrinnet

God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga.

God i ord 4 Lesebok inneheld varierte skjønnlitterære og faglitterære tekstar som støttar opp om dei faglege måla og temaa i kvart kapittel. Tekstane er inndelte i vanskegrad: lett å lese, middels lett å lese, middels vanskeleg å lese og vanskeleg å lese, og egnar seg godt for tverrfaglege opplegg.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
315,-

Bøker i samme serie