Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Å tenkje geitbåt og byggje ein
Forfattere:
ISBN:
9788232104390
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Å tenkje geitbåt og byggje ein

Å tenkje geitbåt og byggje ein
Båtar i Møre og Romsdal : band 1

Del 1 av denne serien er fire boker om Nordlandsbaten og Afjordsbaten som kom ut i 1990. Det har teke mange ar, men no er endeleg del 2 i kjomda og som vil omfatte batar i More og Romsdal, ogsa del 2 vil bli pa fire band.

Denne boka (band 1 i del 2) tek for seg prosessen med og tankar attom det a byggje ein geitbat. Denne battypen har sitt kjerneomrade pa Nordmore, men han finst ogsa i Romsdal og i dei sorlegaste delane av Sor-Trondelag.

Geitbaten er den mest «geometriske» av dei tradisjonsbatane vi kjenner til. Sa og seia heile forma let seg definere ved hjelp av enkle brokar pa visse grunntal som baten er bygd i kring. Dertil er «halve» baten hoggen i fasong. Samstundes er han svart vakker. Bildet pa framsida fortel om bade mjuke og spenstige linjer. Som teknologi og prinsipp for a gjeva form representerer han noko svart avansert og som vi kan folgje med konkrete funn heilt attende til 1500-talet.

Geitbaten er viktig kjelde til innsikt i norske battradisjonar, og han har saleis interesse langt ut over der han hoyrer heime. Som innfallsvinkel til forstaing bor denne boka kunne gi tankestoff og inspirasjonar til mange. A halde liv i geitbaten som levande tradisjon er a fore vidare ein sentral del av var kultur. Vi har ikkje lov til a la vera. Gjer som brorne Solvang, kjop geitbat og bruk han!

Format
Språk
Levering 2-6 dager

Antall

529,-