Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inkluderende arkitektur
Forfattere:
ISBN:
9788245022643
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Inkluderende arkitektur

Inkluderende arkitektur

Begrepet Universell utforming er ikke lenger til å komme utenom.

På tross av den tydelige interessen for begrepet erdet stadig bruk for å utvikle og diskutere universell utforming i et arkitektonisk perspektiv. Hvordan kan vi bli bedre til å utvikle de gode løsningene, som inkluderer «alle»? Hvordan kan vi nyansere, forstå ulike brukerbehov og perspektiver for så å oversette denne forståelsen til konkrete løsninger slik at den arkitektoniske kvaliteten faktisk økes?

I denne boken setter vi søkelyset på universell utforming som arkitektonisk begrep og metodisk tilnærming, og
omtaler det som inkluderende arkitektur, et begrep som rommer fl ere brukere enn funksjonshemmede, og samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen. Vi betrakter inkluderende arkitektur som et overordnet holistisk begrep, som kan åpne diskusjonen for de aspekter vi mener bør sikres, og være en naturlig del
av en faglig diskusjon, også i forhold til universell utforming.

Boken består av tre deler som kan leses samlet eller uavhengig av hverandre, og inneholder en teoridel, en eksempeldel og en del om brukersentrerte arbeidsmetoder. Bruk boken som inspirasjon, utgangspunkt for faglige drøftinger eller som verktøy for å få økt kjennskap til ulike brukerbehov.