Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling
Forfattere:
ISBN:
9788251920131
Utgitt:
Utgave:
1
Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling

Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans manuskriptsamling
Registratur, biografi, slektshistorie

Christopher (Andersen Blix) Hammer var utdannet som jurist ved universitetet i København og akademiet i Sorø, men tok tilleggsutdannelse i geometri og ble etter to års engasjement hos lensgreve Johan Ludvig Holstein på Ledreborg utenfor Roskilde utnevnt til generalkonduktør over Akershus stift i 1752. Heretter var han bosatt på sin odelsgård Melbostad i Gran på Hadeland.

Hammers forfatterskap er mangfoldig og omstridt. Ni år etter han i 1772 var blitt innvalgt som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab innsatte han Selskabet som sin universalarving, og etter hans død i 1804 mottok Selskabet foruten et betydelig pengebeløp hans samling av bøker, manuskripter m.m.

Vegard Elvestrand (f. 1939) er cand. philol. (1967) fra Universitetet i Oslo med fagkrets tysk, historie og idéhistorie og var tilknyttet Universitetsbiblioteket i Oslo fra 1963 til 1970, fra 1968 som universitetsbibliotekar. Siden 1970 har han hatt sitt virke ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek (nå: Gunnerusbiblioteket, avdeling av Universitetsbiblioteket i Trondheim) hvor han bl. a. har fungert som fagreferent i tysk, musikk og filosofi og som leder av bibliotekets spesialsamlinger og katalogavdeling. I den forbindelse har han registrert de mer enn 1200 enhetene i Hammers manuskriptsamling. Registraturen utgjør første del av den her foreliggende publikasjon. Hammers manuskriptsamling er like mangfoldig som den opprinnelige eier og gir vitnesbyrd både om Hammer selv og den epoke han levde i. På grunnlag av denne kilden, som hittil har vært lite benyttet, supplert med materiale fra danske og norske offentlige arkiver og Gunnerus-bibliotekets beholdning av eldre trykt litteratur (inkludert Hammers boksamling) har Elvestrand utarbeidet en biografi over Chriustopher Hammer med atskillig slektshistorie. Her er originaldokumenter (med særlig vekt på lærdomshistorie og frimureri) gjengitt med kommentar slik at boken også kan benyttes som kildesamling til utvalgte deler av 1700-tallets kulturhistorie - samt hadelandsk lokalhistorie med innslag fra Ringerike og Bragernes, hvor Hammer hadde fjerne slektninger. Ikke helt få av dokumentene er så kuriøse at de har aktivisert forfatterens skråblikk (jfr omslagstittelen).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
425,-