Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Framtida mi 2023
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
179,-

Framtida mi 2023
Arbeidsbok i utdanningsval

Framtida mi har øvingar og oppgåver som vil førebu deg på dei vala om utdanning du må gjere på 10. trinn. Du vil lære mykje om deg sjølv, og samtidig vil du få kunnskap om dei mange moglegheitene som finst. Du vil gå på jakt etter interesser, styrkar og eigenskapar ved deg sjølv, og du vil få hjelp til å sjå framover mot den vidare karrieren din. 

Etter at du har arbeidd med utdanningsval og temaet livsmeistring i tre år, vil du ha kome godt i gang med å utvikle karrierekompetansen din.

Innhald:

8. trinn
Livsmeistring og sjølvmedvit

Arbeid og yrke
9. trinn
Livsmeistring og sjølvleiing
Karrieren din no og i framtida

10. trinn
Livsmestring og karrieren din
Vidaregåande opplæring og vegen vidare


Kjøper du heftene direkte fra fagbokforlaget.no eller ordre@fagbokforlaget.no kan vi tilby følgende rabatter:

Ved kjøp av 25 eller flere 10 % rabatt
Ved kjøp av 50 eller flere 20 % rabatt
Ved kjøp av 100 eller flere 25 % rabatt
Forfattere:
ISBN:
9788245046311
Utgitt:
Utgave:
10
Sider:
160
Trinn:
8, 9, 10
Framtida mi 2023