Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Framtida mi 2021
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
149,-

Framtida mi 2021
Arbeidsbok i utdanningsval

Reinhardt Jåstad Røyset og Kjell Helge Kleppestø har fornya innhaldet i tråd med fagfornyinga og ny læreplan i utdanningsval. Boka inneheld heilt nye øvingar og oppgåver, med karrierelæring og livsmeistring som gjennomgåande tema.

Arbeidsboka følgjer elevane gjennom heile ungdomstrinnet, og dei jobbar med øvingar og oppgåver som lèt dei utforske interesser, styrkar og eigenskapar, og som gjev dei hjelp til å sjå framover. Målet er at elevane skal ha kome langt i å utvikle karrierekompetanse når dei har arbeidd med boka gjennom tre år.
Forfattere:
ISBN:
9788283722628
Utgitt:
Utgave:
1
Framtida mi 2021