Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Framgang, men langt fram
Forfattere:
ISBN:
9788232101870
Utgitt:
Utgave:
1
Framgang, men langt fram

Framgang, men langt fram
Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i timss 2011

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal undersøkelse som måler kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfag hos elever på 4. og 8. trinn. Norske elever hadde en markant nedgang i faglige prestasjoner fra 1995 til 2003. Etter 2003 har detvært en bedring i prestasjonene for norske elever i begge fag og på begge trinn. Samtidig framstår noen områder, som algebra i matematikk og fysikk i naturfag, som områder hvor norske elever presterer svakt. Denne rapporten legger vekt på å diskutere de norske resultatene både i et nordisk perspektiv og i et mer internasjonalt perspektiv.

I denne rapporten står betydningen av skolenes læringsmiljø for elevenes prestasjoner i sentrum. Forfatterne er alle ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
279,-