Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fra kunst til vitenskap
Forfattere:
ISBN:
9788276746686
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
246
Fra kunst til vitenskap

Fra kunst til vitenskap
Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv

- Hva har vitenskapene om mennesket for oppgaver i vår tid?
- Ligger det noe i anklagen at de har utviklet seg til å bli nytteløse snyltere på det offentlige?
- Kan man overhode kalle de humanistiske fagene "vitenskaper"?
- Bruker man samme grunnleggende metoder og forklaringsmønstre i humanvitenskapene som i naturvitenskapene?
- Fins det noen prinsipielle forskjeller mellom humaniora og samfunnsfagene?

Denne boken bygger på antakelsen at den beste måten å besvare slike spørsmål på er å gå historisk fram. Her får vi følge humanvitenskapenes utvikling fra den spede begynnelse i oldtiden til de moderne humanvitenskapenes gjennombrudd for cirka to hundre år siden og frem til våre dager. Tyngdepunktet ligger hele tiden på de grunnleggende analysene som er felles for de forskjellige humanvitenskaplige fagene, særlig det bakenforliggende menneskesynet og vitenskapsidealet.

Boken er beregnet både på nye studenter på universitetsnivå og de vidergående studenter. Den kan også leses av alle andre som ønsker å få en oversiktlig orientering om grunnlaget for nåtidens humanvitenskaper og et innblikk i den aktuelle vitenskapsteoretiske debatten på menneskevitenskapens område

Tore Nordenstam er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har mer enn tretti års erfaring som forsker og universitetslærer i filosofi.


Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
459,-