Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Frå saga til CD 9B
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211008947
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
223
Trinn:
9
Gå til ressurs
Frå saga til CD 9B

Frå saga til CD 9B
Lettlesutgåve : norsk for ungdomssteget

Norsk er å:
- skrive engasjerte lesarinnlegg i lokalavisa
- sende oppmuntrande tekstmeldingar til kameratane sine
- halde eit glødande innlegg om likestilling
- leite etter matoppskrifter frå 1800-talet
- dramatisere bohemtida
- spele amatørteater
- sjå ein flott musikal
- diskutere noveller frå fjerne og nære strøk
- prøve seg på ulike dialektar ... og mykje, mykje meir!

Den nye utgåva av
Frå saga til CD har ei mengd med nytt tekstmateriale og lydstoff og har vorte eit nytt og friskt verk i tråd med den nye læreplanen. Verket har to elevbøker for kvart steg, A-boka og B-boka. I tillegg finst det ein separat lyd-CD, lærarrettleiing og nettressurs.

Frå saga til CD oppfyller krava i læreplanen om å leggje vekt på dei grunnleggjande ferdigheitene. Verket er ein reiskap som bevisstgjer elevane om læringsstrategiar, oppmuntrar til kritisk tenking og hjelper dei til å utvikle sosial og kulturell kompetanse.

Serien har desse komponentane:
Elevbok A + B
Lyd-CD
Ressursperm
Elevbok lettlesutgåve A + B
Lydbok av lettlesutgåve
Rettleiing til lettlesutgåve
6 temahefte
Nettstad: www.frasagatilcd.no
Digitalt læremiddel: Saganett
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
139,-