Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Frå saga til CD 9A
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211008923
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
201
Trinn:
9
Gå til ressurs
Frå saga til CD 9A

Frå saga til CD 9A
Lettlesutgåve : norsk for ungdomssteget

Norsk er å:
- produsere ein morosam animasjonsfilm
- teikne motesider frå barokken
- studere framstillingar av dommedag i europeisk kunst
- skrive ei side i dagboka til Petter Dass
- framføre «Jeppe på Berget» anno år 2000
- lage persondikt om kjærasten sin
- følgje eit Noreg på veg mot sjølvstende
- bli med på guterommet til Henrik Wergeland
- la seg trollbinde av musikken til «Peer Gynt»
- oppleve kunst og kultur frå tidlegare epokar ... og mykje, mykje meir!

Den nye utgåva av
Frå saga til CD har ei mengd med nytt tekstmateriale og lydstoff og har vorte eit nytt og friskt verk i tråd med den nye læreplanen. Verket har to elevbøker for kvart steg, A-boka og B-boka. I tillegg finst det ein separat lyd-CD, lærarrettleiing og nettressurs.

Frå saga til CD oppfyller krava i læreplanen om å leggje vekt på dei grunnleggjande ferdigheitene. Verket er ein reiskap som bevisstgjer elevane om læringsstrategiar, oppmuntrar til kritisk tenking og hjelper dei til å utvikle sosial og kulturell kompetanse.

Serien har desse komponentane:
Elevbok A + B
Lyd-CD
Ressursperm
Elevbok lettlesutgåve A + B
Lydbok av lettlesutgåve
Rettleiing til lettlesutgåve
6 temahefte
Nettstad: www.frasagatilcd.no
Digitalt læremiddel: Saganett
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
285,-