Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Frå saga til CD 8B
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211008909
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
263
Trinn:
8
Gå til ressurs
Frå saga til CD 8B

Frå saga til CD 8B
Lettlesutgåve : norsk for ungdomssteget

Norsk er å:
- lære å bli ein god lesar
- krype opp i sofaen med ei god bok
- gjere djupdykk i bibliotekhyllene
- dramatisere kvardagen til vikingane
- sende e-post til Lars Monsen
- sjå fantasifilmar på kino og DVD
- fortelje vitsar
- dramatisere eventyr på bokmål
- oppleve vakre kunstverk
- intervjue ein kjend person
- lese om favorittartisten på Internett
- framføre ein fengjande rapp ... og mykje, mykje meir!

Den nye utgåva av
Frå saga til CD har ei mengd med nytt tekstmateriale og lydstoff og har vorte eit nytt og friskt verk i tråd med den nye læreplanen. Verket har to elevbøker for kvart steg, A-boka og B-boka. I tillegg finst det ein separat lyd-CD, lærarrettleiing og nettressurs.

Frå saga til CD oppfyller krava i læreplanen om å leggje vekt på dei grunnleggjande ferdigheitene. Verket er ein reiskap som bevisstgjer elevane om læringsstrategiar, oppmuntrar til kritisk tenking og hjelper dei til å utvikle sosial og kulturell kompetanse.

Serien har desse komponentane:
Elevbok A + B
Lyd-CD
Ressursperm
Elevbok lettlesutgåve A + B
Lydbok av lettlesutgåve
Rettleiing til lettlesutgåve
6 temahefte
Nettstad: www.frasagatilcd.no
Digitalt læremiddel: Saganett
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
139,-