Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Frå saga til CD 8A
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211008886
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Trinn:
8
Gå til ressurs
Frå saga til CD 8A

Frå saga til CD 8A
Lettlesutgåve : norsk for ungdomssteget

Norsk er å:
- lese høgt frå ei god bok
- argumentere for ei viktig sak
- lytte til det ein fortruleg venn fortel
- drukne i teikneseriar
- skape ein morosam animasjonsfilm
- få gode skriveråd frå Arne Berggren
- «stuntskrive» på PC
- imponere andre med kunnskap om grammatikk
- kaste fram nye idear ... og mykje, mykje meir!

Den nye utgåva av
Frå saga til CD har ei mengd med nytt tekstmateriale og lydstoff og har vorte eit nytt og friskt verk i tråd med den nye læreplanen. Verket har to elevbøker for kvart steg, A-boka og B-boka. I tillegg finst det ein separat lyd-CD, lærarrettleiing og nettressurs.

Frå saga til CD oppfyller krava i læreplanen om å leggje vekt på dei grunnleggjande ferdigheitene. Verket er ein reiskap som bevisstgjer elevane om læringsstrategiar, oppmuntrar til kritisk tenking og hjelper dei til å utvikle sosial og kulturell kompetanse.

Serien har desse komponentane:
Elevbok A + B
Lyd-CD
Ressursperm
Elevbok lettlesutgåve A + B
Lydbok av lettlesutgåve
Rettleiing til lettlesutgåve
6 temahefte
Nettstad: www.frasagatilcd.no
Digitalt læremiddel: Saganett
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
455,-