Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Frå saga til CD 10A
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211008961
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
201
Trinn:
10
Gå til ressurs
Frå saga til CD 10A

Frå saga til CD 10A
Lettlesutgåve : norsk for ungdomssteget

Norsk er å:
- chatte med andre og blogge på Internett
- lage fengjande kampanjeplakatar
- bli kjend med Knut Hamsun
- dramatisere eit møte mellom Victoria og Johannes
- oppdage nye, spennande romanforfattarar
- bli kjend med samisk historie og lytte til moderne samisk musikk
- identifisere ulike dialektar
- diskutere moteord og engelsk påverknad i det norske språket
- gå på jakt etter originale firmanamn ... og mykje, mykje meir!

Den nye utgåva av
Frå saga til CD har ei mengd med nytt tekstmateriale og lydstoff og har vorte eit nytt og friskt verk i tråd med den nye læreplanen. Verket har to elevbøker for kvart steg, A-boka og B-boka. I tillegg finst det ein separat lyd-CD, lærarrettleiing og nettressurs.

Frå saga til CD oppfyller krava i læreplanen om å leggje vekt på dei grunnleggjande ferdigheitene. Verket er ein reiskap som bevisstgjer elevane om læringsstrategiar, oppmuntrar til kritisk tenking og hjelper dei til å utvikle sosial og kulturell kompetanse.

Serien har desse komponentane:
Elevbok A + B
Lyd-CD
Ressursperm
Elevbok lettlesutgåve A + B
Lydbok av lettlesutgåve
Rettleiing til lettlesutgåve
6 temahefte
Nettstad: www.frasagatilcd.no
Digitalt læremiddel: Saganett
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
335,-