Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forsvarsdepartementets historie 1
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
609,-

Forsvarsdepartementets historie 1
Fra enevelde til folkestyre 1814-1940

Forsvarsdepartementets historie 1814 2014 tar for seg hovedtrekkene i de militære departementenes historie i Norge.

Første bind, Fra enevelde til folkestyre, tar for seg årene fra 1814 til 1940.

Gjennom århundrene hadde hæren og marinen hatt en stor grad av autonomi, en stilling som ble utfordret etter opprettelsen av Stortinget. Hovedkonfliktlinjen i norsk forsvarshistorie etter 1814 gir dermed seg selv: I hvilken grad skulle etaten styres og kontrolleres av Stortinget, og hvor mye makt skulle fortsatt ligge i hendene på de gamle makthaverne: kongen, offiserene og embetsverket?

Med dannelsen av et departement som var transparent og politisk-konstitusjonelt ansvarlig, kunne Stortinget få kontroll med og styre militæretaten. Historien om opprettelsen av Forsvarsdepartementet fortelles mot et bakteppe av den internasjonale politiske og militære utviklingen, unionsstriden, innenrikspolitikken og forfatningskampene i Norge.

Tom Kristiansen er professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier. Han har tidligere vært tilknyttet Forsvarsmuseet og Sjøkrigsskolen, og vært gjesteforsker ved Militärgeschichtliches Forschungsamt i Freiburg og St. Antony s College, Oxford. Kristiansens interesseområde er europeisk politisk, diplomatisk, militær og maritim historie.

Kristiansen har vært forfatter og medforfatter av flere forsvarshistoriske verk, deriblant Norsk forsvarshistorie (2001), Navies in Northern Waters (2004), Tysk trussel mot Norge (2008) og Sjøforsvaret i krig og fred (2010).

«Dersom en ikke blir klokere av å lese denne boken, er man enten svært kunnskapsrik allerede, eller det motsatte.» - Ivar Dyb Kraglund, Faglig Forum

Forfattere:
ISBN:
9788245017229
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
208
Forsvarsdepartementets historie 1