Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forslag til ny opplæringslov med merknader
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788283722079
Utgitt:
Utgave:
1
Forslag til ny opplæringslov med merknader

Forslag til ny opplæringslov med merknader
Utdrag fra NOU 2019: 23

NOU 2019: 23 ble levert statsråden 13.12.2019. NOU-en skal etter vanlig praksis ut på høring før det utarbeides en lovproposisjon til Stortinget. Det er ikke kjent når Stortinget skal behandle lovforslaget eller når ny opplæringslov blir iverksatt. Hensikten med dette heftet er å: gi flere lesere lett tilgang til forslaget til ny opplæringslov, stimulere til at mange engasjerer seg i debatten og høringen og gi leseren motivasjon til å lese mer om opplæringsloven i NOU-en.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
255,-
inkl. mva