Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forskning som endringsverktøy i organisasjoner
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251924184
Utgitt:
Utgave:
1
Forskning som endringsverktøy i organisasjoner

Forskning som endringsverktøy i organisasjoner
Forståelse og utvikling av praksis

I denne antologien ser vi hvordan organisasjonsforskning, organisasjonsforståelse og organisatorisk endring er tett sammenvevd. Boken er skrevet av organisasjonsforskere som har jobbet tett på praksis i en årrekke. De fokuserer på faktiske utfordringer som komplekse organisasjoner står overfor. Disse utfordringene blir betraktet og analysert på bakgrunn av relevante og aktuelle teorier. Hvordan kan vi forstå praksis i organisasjoner? Forståelse av praksis er grunnleggende for å lede, endre eller orientere seg i en organisasjon og er hovedtema i bokens første del.

Bokens andre del retter oppmerksomheten mot utvikling av eksisterende og ny praksis, det vil si mot de utfordringer og muligheter vi erfarer i forbindelse med utvikling og endring av organisasjoner.

Boken har en relasjonell tilnærming - det legges vekt på samspillet mellom aktører, mellom grupperinger og mellom mennesker og teknologi. Samtidig legges det vekt på hvordan ulike forståelsesformer og meningskonstruksjoner både muliggjør og vanskeliggjør endring av praksis. Boken er velegnet både for høyere grads studenter og for praktikere innenfor organisasjonsfaget som har interesse for en analytisk og teoretisk betraktning av sitt praksisfelt. Den gir gode, praktiske eksempler samtidig som den gir et både bredde og dybde i det organisasjonsteoretiske feltet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-