Om stipendet

Har du en idé til en grunnleggende lærebok for høyere utdanning? Søk vårt skrivestipend!

Fag, kunnskap og læring er i konstant utvikling, og vi i Fagbokforlaget leter alltid etter nye og gode lærebokprosjekter. Selv om de gode og kreative fagmiljøene allerede finnes der ute, forstår vi at det å finne tid og overskudd til å skrive ikke alltid er så enkelt. Men med støtte fra et skrivestipend er det kanskje mulig å få til?

Derfor deler vi ut Fagbokforlagets skrivestipender for grunnleggende lærebøker for høyere utdanning. Stipendet utgjør tilsammen inntil kr 250 000 og tildeles to ganger i året.

Fagbokforlagets skrivestipender er øremerket skriveprosjekter som skal produsere nyskapende, grunnleggende lærebøker for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Stipendet tildeles etter søknad og forutsetter utgivelse på Fagbokforlaget. Stipendenes størrelse avgjøres av forlaget i hvert enkelt tilfelle og administreres av redaksjon for høyere utdanning.

Skrivestuer

Forlaget har tre flotte skrivestuer der det er godt å jobbe. Disse finner du i den polske badebyen Sopot, på den gamle og ærverdige gården Vigmostad på Lista og i naturperlen Myrkdalen på Voss. Forfatterne som tildeles skrivestipendet, kan søke om å bruke forlagets skrivestuer under arbeidet med prosjektet sitt.

Her er en oversikt over tidligere tildelte stipend.

Slik søker du

Send oss et prosjekt som skal bli en grunnleggende lærebok for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Prosjektet må ha en klart definert målgruppe av studenter.

Søknaden må inneholde prosjektskisse, prøvekapittel og framdriftsplan med mål om ferdigstillelse senest to år etter stipendtildeling.
Søkere må også oppgi et beløp og lage en enkel oversikt over hvordan stipendet skal benyttes. Prosjekter som allerede er kontraktsfestet er ikke søknadsberettiget.

Søknadsfrist: 1. mars og 15. oktober

Søknad om skrivestipend sendes til redaksjonssjef Roald Valle: roald.valle@fagbokforlaget.no