Om stipendet

Har du en idé til en grunnleggende lærebok for høyere utdanning? Søk vårt skrivestipend!

Fagbokforlagets skrivestipender er øremerket skriveprosjekter som skal produsere nyskapende, grunnleggende lærebøker for høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå. Stipendet tildeles etter søknad og forutsetter utgivelse ved Fagbokforlaget. Stipendenes størrelse avgjøres av forlaget i hvert enkelt tilfelle og administreres av redaksjon for høyere utdanning.

Stipendet utgjør tilsammen inntil kr 250 000 og tildeles to ganger i året.

Skrivestuer

Forlaget har tre flotte skrivestuer der det er godt å jobbe. Disse finner du i den polske badebyen Sopot, på den gamle og ærverdige gården Vigmostad på Lista og i naturperlen Myrkdalen på Voss. Forfatterne som tildeles skrivestipendet, kan søke om å bruke forlagets skrivestuer under arbeidet med prosjektet sitt.

Her er en oversikt over tidligere tildelte stipend.

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektskisse, maks fem sider med Times New Roman 12 pkt.
    Skissen bør vise hensikten og motivasjonen for prosjektet, informasjon om søkerne og en tenkt struktur. Målgruppe for utgivelsen må komme tydelig fram, og søknaden bør så langt det er mulig dokumentere behovet for boken. 
  • Prøvekapittel.
  • Framdriftsplan med mål om ferdigstillelse senest to år etter stipendtildeling.
  • Budsjett. Søkere må oppgi et søknadsbeløp og lage en enkel oversikt over hvordan stipendet skal benyttes.

Prosjekter som allerede er tilsendt forlaget for vurdering, er ikke søknadsberettiget.

Søknadsfrist: 25. april og 1. oktober

Søknad om skrivestipend sendes til redaksjonssjef Roald Valle: roald.valle@fagbokforlaget.no