Fagbokforlagets profilhåndbok inneholder alle retningslinjer for forlagets visuelle identitet.
Den kan benyttes av interne samt av eksterne som utfører grafiske oppdrag på vegne av Fagbokforlaget.
All bruk av logo og produksjon av profilmateriell skal godkjennes av forlagets salgs- og markedsavdeling eller av grafiske avdeling.

Kontaktpersoner:

Lars Mausethagen, salgs- og markedssjef
E-post: Lars.mausethagen@fagbokforlaget.no

Nicholas With, grafisk designer
E-post: Nicholas.with@fagbokforlaget.no