Vi har fortsatt noen ledige plasser på fagdagen i næringslivsøkonomi  den 25. april.  
Programmet er nå klart, og vi tilbyr et bredt og innholdsrikt program for lærere som underviser i økonomistyring og økonomi og ledelse på videregående skole.

Program

09:00-09:30
Registrering

09:30-10:15 Velkommen
Presentasjon av ny bok i Økonomi og ledelse

10:15-10:30 Pause

10:30-11:30 Moderne ledelse
Foredrag av Olav Johansen som har lang erfaring med arbeid innen HR og ledelse i arbeidslivet. Han tar for seg hvordan bedrifter kan øke endringsberedskap gjennom kompetanseutvikling og organisasjonslæring.

11:30-12:30 Lunsj

12:30-15:30 Næringslivsøkonomi - praktisk workshop og diskusjon i plenum
Britt Heidi Sivertsen har i flere år veiledet sensorer før eksamen. Hun vil gjennomføre en praktisk workshop etter modell av en sensorskolering, der formålet er å få en felles forståelse for hva som kreves av elevene til eksamen. Vi setter av tid til både arbeid i smågrupper, og til videre diskusjoner/erfaringsutveksling i plenum. Deltakerne vil på forhånd få tilsendt besvarelser som skal vurderes, og som det skal jobbes videre med i grupper.

15:30 Slutt 

Kursinformasjon

Oslo: Tirsdag 25. april 2017 på Thon Hotel Opera
Tid: 09:30-15:30 (Heldagskurs)
Kursavgift: Kr 750,-
Påmeldingsfrist 31. mars

Bindende påmelding

Overnatting på Thon Hotel Opera
Fagbokforlaget har avtalt pris på overnatting

Thon Hotel Opera tilbyr:
Dobbeltrom for 2 personer inkl. frokost: kr 1795,-
Enkeltrom for en person inkl. frokost:  kr 1495,-

NB! Ved bestilling må du huske å oppgi kode: 24413565 
E-post: opera@thonhotels.no   tlf. 24103000.