Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Siw Skrøvset

Siw Skrøvset er dosent i samfunnsfag ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Hun har vært lærer, praksislærer og skoleleder i ungdomsskolen. Siden 2003 har hun arbeidet med utdanningsledelse, både med master i utdanningsledelse og den nasjonale rektorutdanningen. Hun har tidligere blant annet skrevet boka Skolevandring, et nytt verktøy for ledelse og læring (2008), og Verdsettende ledelse (2011), den siste sammen med Tom Tiller.

Bøker av Siw Skrøvset