Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Margrete Pedersen

Margrete Pedersen er utdannet førskolelærer med videreutdanning i pedagogisk arbeid på barnetrinnet (PAPS). Hun har jobbet i SFO og har lang erfaring som kontaktlærer og so- siallærer i barneskolen. Pedersen jobber nå som veileder i Veiled- ningsteamet for skole og SFO i Karmøy kommune.

Bøker av Margrete Pedersen