Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Lisa Øien

Lisa Øien er forfatter og utdannet sykepleier med master i helsefag. Hun jobber som førstelektor og studieleder ved sykepleierutdanningen i Narvik, UiT Norges arktiske universitet. Øien har erfaring som forleser og har sammen med Lillevik, skrevet en rekke artikler, bokkapitler og bøker på temaet forebygging av vold, blant annet Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon (2014).

Bøker av Lisa Øien