Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kristin Häikiö

Kristin Häikiö (37 år) er utdannet sykepleier og hari tillegg videreutdanning i «Tverrfaglig folkehelsearbeid»og mastergrad i «Klinisk sykepleievitenskap».Klinisk sykepleieerfaring har hun fraspesialisthelsetjenesten, hvor hun har jobbet noenår med onkologi på kreftsenteret ved Ullevål universitetssykehus og deretter flere år med akuttmedisin i akuttmottaket på Akershus universitetssykehus. Her har hun i noen år har hatt stillingen som fagutviklingssykepleier. Hun lang erfaring med undervisning, opplæring og kursing.

Bøker av Kristin Häikiö