Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Knut Ellingsgard

Knut Ellingsgard er inspektør og sosialrådgiver ved Drammen videregående skole der han har jobbet siden 2007. Før dette jobbet han 12 år i oppfølgingstjenesten i Buskerud. Han har også jobbet som lærer, miljøarbeider for bup, spesialkonsulent i barnevernvakta, og som miljøarbeider på Åsgård senter for ungdomsvern. Han er utdannet adjunkt med fagene samfunnsfag og historie, og har videreutdanning i barnevernarbeid, sosiologi og rådgivning. Ellingsgard kan kontaktes på e-post: knut.ellingsgard@bfk.no

Bøker av Knut Ellingsgard