Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Judith Klein

Judith Klein er samfunnsgeograf og lektor. Hun er doktorgradsstipendiat ved senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL) ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun forskerpå bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i ulike lands læreplaner. Klein har jobbetmed å bygge opp fagfeltet utdanning for bærekraftig utvikling både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i utforming av FNS bærekraftsmål på utdanning. Hun har deltatt i utviklingen av fagfornyelsen gjennom hele prosessen. Hun satt i tverrfaglig gruppe på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, hvor hun hadde særlig ansvar for integrering av temaer på tvers av fag. Hun satt også i kjerneelementgruppen for samfunnsfag, historie og geografi. Klein har utover dette 20 års erfaring fra ulike miljø- og utviklingsorganisasjoner.

Bøker av Judith Klein