Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Erlend Moen

Erlend Moen er rektor på Skaun ungdomsskole i Sør-Trøndelag. Han satt i Djupedalutvalget som overleverte NOU 2015: 2 <i>Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø</i> til statsråd Torbjørn Røe Isaksen i mars 2015. Moen har bakgrunn som lærer, seniorrådgiver med ansvar for skoleutvikling i Rådmannens fagstab i Trondheim kommune og veileder i Skoleteamet på Dagskolen. Han har bred erfaring fra implementering av forebyggende programmer i skolen og ledet Trondheim kommunes arbeid med Manifest mot mobbing fra 2011–2014. og skrev i 2014 håndboka <i>Slik stopper vi mobbing</i>.Moen er en aktiv samfunnsdebattant om temaer som omhandler elevers skolemiljø og blir brukt som kursholder og foreleser om arbeid mot mobbing.

Bøker av Erlend Moen