Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Arne Roar Lier

Arne Roar Lier har siden midten av 90-tallet arbeidet med realkompetanse som tema, særlig innenfor yrkesfag, men også i forhold til høyere utdanning.
Han har bakgrunn som industrimekaniker og instrumentmekaniker. Videre er han utdannet yrkesfaglærer og har hovedfag i yrkespedagogikk.
I videregående skole har han vært rådgiver, inspektør og rektor.
Han har arbeidet i privat virksomhet med teknologi og opplæring, spesielt fagopplæring.
De siste 20 årene har han arbeidet som høgskolelektor og førsteamanuensis ved OsloMet. Undervisningen og forskningen har vært knyttet til yrkesfaglærerutdanning på bachelor og masternivå. I tillegg har han arbeidet innenfor bedriftsopplæring i bedrifter og organisasjoner.
Han har en doktorgrad fra Roskilde Universitetssenter i Danmark.
Det siste året har han vært engasjert i utvikling og undervisning for Høyskolen for Yrkesfag AS.

Bøker av Arne Roar Lier