Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Anette Oppegaard

Anette Oppegaard er utdannet agronom fra Tomb videregående skole og landbruksstudier, og har arbeidet i stallen ved samme skole. Hun har Associate Degree i Equine Science med Business fra University of Montana-Western (USA, 2008).

Bøker av Anette Oppegaard