Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Anette Lund Follestad

Anette Lund Follestad er utdannet sykepleier fra Høgskolen for diakoni og sykepleie i Oslo med master i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Akershus. Hun har erfaring som sykepleier, faglærer innen hjelpepleierutdanning/helsefagarbeiderutdanning i videregående opplæring og som fagleder ved Senter for voksnes læring i Hamarregionen med arbeidsområder voksnes læring og arbeidsplassbasert fagbrevutdanning, karriereveiledning og realkompetansevurdering. Nå er hun ansatt som universitetslektor ved OsloMet, med ansvar for realkompetansestudiet. I tillegg underviser hun lærerspesialister i helse-oppvekstfag og praktisk pedagogikk for fagskolelærere.

Bøker av Anette Lund Follestad