Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forebyggende ungdomsarbeid
Forfattere:
ISBN:
9788276745900
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
254
Forebyggende ungdomsarbeid

Forebyggende ungdomsarbeid

Hva særpreger ungdom med problematferd? Hvordan kan de påvirkes slik at de ikke utvikler varige atferdsmønster preget av asosialitet? Det er sentrale spørsmål som blir drøftet i denne boken.

Forfatterne forsøker å trekke linjer fra det allmenne og generelle i form av perspektiver og modeller, via empirisk kunnskap til den praktiske hverdag. I de to første kapitlene drøftes forebyggingsbegrepet og overordnede perspektiver, modeller og strategier. De neste fire kapitlene tar for seg deltema som rus, kriminalitet, vold og mobbing. I hvert av disse kapitlene drøftes kjennetegn, omfang, årsaker og virkemidler. I et eget kapittel om innvandrerungdom blir det lagt vekt på å belyse hvilke sider ved innvandrerungdoms livssituasjon som bidrar til å forklare utvikling av problematferd. Det siste kapitlet tar utgangspunkt i den kommunale hverdagen. Hvordan utvikle en god og samlet oppvekstpolitikk for barn og unge?

Håvard Helland er stipendiat ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Tormod Øia er sosiolog og forsker ved NOVA.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
509,-