Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fordi vi er mennesker
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788245010039
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
166
Fordi vi er mennesker

Fordi vi er mennesker
En bok om samarbeidets etikk

Det er viktig å kunne samarbeide på tvers av profesjoner, generasjoner og kulturer. Boken bruker Bubers, Løgstrups, Levinas og Sartres tenkning til å utdype noen sider ved det gode samarbeid, slik som ansvar, åpenhet, respekt og tillit. Et eget kapittel er viet følelsene, som spiller en viktig og ofte undervurdert rolle i møtet med andre mennesker.

Solveig Botnen Eide er førsteamanuensis i sosialt arbeid
Hans H. Grelland er professor i teoretisk kvantekjemi
Aslaug Kristiansen er professor i pedagogikk
Hans Inge Sævareid er universitetslektor i sykepleievitenskap
Dag G. Aasland er dosent i økonomi. Alle ved Universitetet i Agder.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
349,-