Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
For sikkerhets skyld
Forfattere:
ISBN:
9788274774414
Utgitt:
Utgave:
1
For sikkerhets skyld

For sikkerhets skyld
IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet

Politidirektoratets ideal om et kunnskapsstyrt politi forutsetter framvekst av en ny profesjonalitet i politiet. Med utgangspunkt i en studie av hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes i to politiorganisasjoner, undersøker Gundhus hvordan dette idealet praktiseres. IKT brukes i liten grad til å gjøre kunnskapsstyrt politiarbeid. Erfaringsbasert kunnskap gir status i interne kompetansehierarkier, og får betydning når prioriteringer gjøres. Forfatteren redegjør for at domestiseringen av IKT i politiet viser seg å være mer policy- og teknologidreven enn kunnskaps- og informasjonsstyrt.

Vitenskapeliggjøring av politiarbeidet settes inn i en større historisk sammenheng, og drøftes ut fra en bredere samfunnsmessig kontekst. Sentralt i boken står rammebetingelser for gapet mellom policy-dokumenter og kunnskapsarbeid i politiet.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
465,-