Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Fokus på fremtidens foretaksløsninger


Denne boken setter fokus på områder norske foretak må ta et aktivt standpunkt til i omskiftelige tider. Næringslivets endringstakt og behov for nye foretaksløsninger har basis i økende grad av internasjonalisering, intensivert konkurranse fra land med lavt kostnadsnivå og krav om endringskapasitet. Dette skaper behov for fleksible løsninger.

Forfatterne viser hvordan norske foretak har møtt dette ved å innføre komplekse foretaksløsninger for økt konkurransekraft. Den sier samtidig noe om implikasjonene for ledere og ansatte. De viser også til nye, interessante forskningsområder som vokser frem.

Bokens forfattere har alle deltatt i FOCUS-programmet ved NHH og er noen av de fremste forskere og formidlere på sitt felt.

Boken er interessant for norske ledere for å reflektere over egen praksis og strategi, forskere som forsker på områdene. Boken kan med fordel også leses av studenter innen områdene boken behandler.

Bokens forfattere: Trond Bjørnenak, Erik Døving, Frank Elter, Paul Gooderham, Daniel Johanson, Katarina Kaarbøe, Dag Øivind Madsen, Anita Meidell, Torstein Nesheim, Karen M. Olsen, Monica Rydland, Vidar Schei, Inger Stensaker, Therese E. Sverdrup, Svein Ulset
 
 
FOCUS ved Norges Handelshøyskole
FOCUS-programmet ved NHH undersøker hvordan nye måter å organisere bedrifter på kan bidra til økt konkurransekraft.

FOCUS ble lansert som et  satsningsområde  i 2012 i samarbeid med norske bedrifter. I programmet konsentrerte den tverrfaglige forskningsgruppen seg om internasjonalisering og integrering, ledelse av kunnskapsarbeidere, dynamiske kontrollsystemer og utvikling av endringskapasitet.
Boken presenterer forskningsfunn fra de første fem årene med FOCUS-programmet ved Norges Handelshøyskole.
 
 
 

 

Forfattere:
ISBN:
9788245021271
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
207
Fokus på fremtidens foretaksløsninger