Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
FoU-begrepet under press
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251925266
Utgitt:
Utgave:
1
FoU-begrepet under press

FoU-begrepet under press
Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk

Forskning og utvikling (FoU) er en betydelig innsatsfaktor i de fleste samfunnssektorer. Det femtiårige FoU-begrepet representerer i dag selve kjernen i en kunnskapsbasert økonomi og er en sentral forskningspolitisk markør. Tittelen på denne boka, FoU-begrepet under press, henspiller på ulike dynamiske krefter som har påvirket oppfatningen av hva forskning og utvikling er, og hvordan det kan måles. I tolv artikler drøfter forfatterne ulike endringsmekanismer der undertittelen på boka, Møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk, er et gjennomgående tema. Hensikten med boka er å synliggjøre hvilke sammenhenger som FoU-begrepet inngår i, og vise hvilke utfordringer brukerne av dette begrepet må forholde seg til i dagens kunnskapssamfunn.Boka er delt inn i seks deltemaer:
* FoU-begrepet som markør i forskningspolitikken
* Måling av FoU
* FoU-begrepet i forskningsinstitusjonene . forståelse og anvendelse
* FoU-begrepet i næringsliv og innovasjonsstudier
* Internasjonaliseringen og FoU-begrepet
* Møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-