Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lesedilla livsmeistring - Flyttebyrået
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211028884
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
36
Trinn:
8
Lesedilla livsmeistring - Flyttebyrået

Lesedilla livsmeistring - Flyttebyrået
Ei historie om skilsmisse

Bøkene i Fagbokforlaget sin livsmeistringsserie fortel historier om vonde opplevingar og tilstandar - ting det er vanskeleg å innrømme, setje ord på og å snakke om. Dette er også historier som mange born og unge vil kjenne seg igjen i. Bruk bøkene til å setje ord på di historie. Historiene finst som digitale bøker med innlesen tekst på heimesida til Lesedilla, det digitale lesebiblioteket frå Fagbokforlaget.

FLYTTEBYRÅET

Dei er så lykkelege.
Den vesle familien.
To store.
To små.
To bilar.
Eit hus.
Ei hytte og
ei timeshareleilegheit.

FLYTTEBYRÅET er ei historie om skilsmisse.
Om kva som kan hende når foreldra ikkje lenger kan bu saman.
Ei historie om mine, dine og våre barn.
Om barn som må flyttast hit og dit med hjelp frå flyttebyrået i byen.

Kjenner du deg att eller veit om nokon som ikkje har det bra?
Vil du snakke meir om dette temaet?
Vis boka til ein du stoler på.
Ikkje gi deg før nokon vil snakke med deg eller hjelper deg.

FLYTTEBYRÅET er ei bok i Fagbokforlagets livsmeistringsserie.