Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fiske og akvakultur, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211039316
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Naturbruk
Trinn:
VG1
Fiske og akvakultur, d-bok

Fiske og akvakultur, d-bok
Vg1 naturbruk

Fiske og akvakultur er en del av en serie på seks bøker for Vg1 naturbruk fra Fagbokforlaget og dekker læreplanen i felles programfag for Vg1.
Boka er tredelt der del I gir deg basiskunnskap om havets fysiske miljø og det maritime økosystemet. Del II tar for seg akvakultur og gir innsyn i både sjøbasert og landbasert oppdrett. I del III er temaet fiskeri der bl.a. kunnskap om fartøy, fangstredskaper, navigasjon og viktige fiske- og fangstarter inngår.

Boka har arbeidsoppgaver knyttet til ulike sider av praktisk fiskeri og akvakultur.
Den er rikt illustrert, og teksten er lett å lese.

Serien består av seks bøker:
  • Fiske og akvakultur
  • Landbruk
  • Skogbruk
  • Husdyr
  • Dyrefag og hestefag
  • Naturbasert næringsaktivitet

Læreverket har en nettressurs med innhold for både elev og lærer med begrepsdatabase, undervisningsfilmer og aktivitetsforslag.
Format
Språk
Forventes utgitt 06.07.2021
Antall
99,-

Bøker i samme serie